/  Koncert: Policijski orkestar Srbije, Srbija

Koncert: Policijski orkestar Srbije, Srbija

Mesto: Dom kulture Pirot, Srbija

Vreme: 19:00h

Program:

  1. TBD

Orkestar

Policijski orkestar Srbije

Orkestar policije osnovan je 1948.god. kao orkestar narodne milicije.

Orkestar I danas ima širok dijapazon svog delovanja, pored kocerata, defilea, karnevala i učešća na svim većim sportskim manifestacijama ipak najveći akcenat je vezan za delatnosti MUPa- Srbije.
Dirigent Dragana Jovanović.

BulgariaSerbia